DOOR DE ERNSTIGE GEZONDHEIDSPROBLEMEN VINDEN ER GEEN ACTIVITEITEN PLAATS. BLIJF VEILIG EN GEZOND.